Vapepa

Vapepa_1_S_cmyk värisraltop

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) Oulun-, Koillismaan- ja Kainuun alueilla.

Lue tästä Vapepa-tiedote 4 2018.

Valmiuspäivystäjäkurssi uusille ja vanhoille päivystäjille 16.-17.2.2017: info.

Alueemme Vapepa-organisaatio muodostuu toimikunnista (maakuntatoimikunta ja
viisi paikallistoimikuntaa), hälytysryhmistä (184) ja vapaaehtoisista (n. 2200 henk).
Vapepa avustaa viranomaisia eri hälytystehtävissä 40 – 50 kertaa vuosittain.
Tehtävistä tavallisimpia ovat kadonneitten etsinnät maastossa, mutta taajamissa on
ollut myös kadonneitten etsinnän lisäksi itsetuhoaikeisten etsintään liittyviä tehtäviä.
Liikenneonnettomuuksien yhteydessä toimii poliisin ja pelastusviranomaisten apuna
siihen koulutetut ja tieturvatutkinnon suorittaneet Vapepaan järjestöjensä kautta
kuuluvat henkilöt. Joskus tehtävänä on alueiden eristämistä eri syistä johtuen.

Vapepa ryhmäläiset omistavat runsaasti erilaista kalustoa. Esimerkiksi viestivälineitä,
moottorikelkkoja, veneitä, sukellusvälineistöä pelastus- ja jälkikoiria yms. Kaluston
omistaja vastaa itse sen kunnosta ja toimivuudesta. Käytössä on myös ilma-aluksia.

Maasto- ja taajamaetsinnöissä ryhmien eniten käyttämät viestivälineet ovat 68 MHz
ja/tai 160 MHz alueiden käsiradioita. Vesialueilla etsinnöissä on meillä yleisesti
viestiliikenteessä käytetty taajuus 160 MHz, mutta etsinnän johtopaikalta (EJOPA)
operoidaan virve-verkonkin kautta esim. merivartioston aluksiin. Poliisin valtuudet
toimia johtotehtävissä merialueen etsinnöissä rajoittuu mantereen alueelle, merellä
on viranomaisvastuu niissä tehtävissä merivartiostolla.

 

Miten mukaan Vapepa-toimintaan.

Vapepan toimintaan pääsee mukaan liittymällä johonkin sen eri hälytysryhmistä.
Vaihtoehtoja on olemassa paljon. Esimerkiksi tiepalvelu-, liikunta-, ulkoilu-, ensiapu-,
metsästys-, suunnistus-, maanpuolustus- sekä muutamat pelastustoimintajärjestöt.

Yksittäinen henkilö ei voi liittyä suoraan Vapepaan, vaan hälytystehtäviin pääsee
hakeutumalla jonkin jäsenjärjestön hälytysryhmään. Suomen Radioamatööriliitto
kuuluu myös järjestönä Vapepaan. Vapepa-yhteyshenkilöltä saat lisätietoja asiasta.

Osallistumalla esim. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun peruskurssille saat tuntumaa
tästä toiminnasta. Kurssin jälkeen on mahdollista hakeutua mukaan hälytysryhmän
toimintaan. Yksi mahdollinen väylä tulla mukaan on osallistua esim. etsinnän, viestin
tai ensihuollon peruskursseille, joita säännöllisesti paikallistoimikunnat järjestävät.
Voit taitojesi mukaan myös hakeutua johonkin erityistehtäviin. Radioamatööreille
yksi hyvän osaamisen alue on viestintä. Se sopii myös muuten viestiliikenteestä ja
yleisesti ko. asiasta kiinnostuneille sekä mahdollistaa erikoistumisen viestitehtäviin.
Sinulla on mahdollisuus kouluttautua mm. valmiuspäivystäjäksi, valmiuskouluttajaksi
tai Vapepa-johtajaksi SPR:n koulutuksissa tai näihin aiheisiin liittyvillä kursseilla.

Oulun Seudun paikallistoimikunnan hälytysryhmissä on toiminnassa mukana n. 800
henkilöä useammasta kymmenestä eri järjestöstä.

Lisätietoa tähän aiheeseen löytyy sivuilta www.vapepa.fi

TULE MUKAAN MUKAVAAN HARRASTUKSEEN JA LIITY VAPEPA-TOIMINTAAN!

 

Jarmo Lempiäinen, OH8GNS