Vuosikokous ti 3.3.2020

Kahdeksikkojen kerho ry:n vuosikokous pidetään tiistaina 3.3.2020 kerhotiloissa Hiukkavaarassa klo 18.
Klikkaa uutinen auki lukeaksesi lisää.

Esityslista:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä.
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
10. Valitaan kerhon muut toimihenkilöt (aseman valvoja, QSL-manageri, toistimien valvojat, koulutusvastaava, tiedotusvastaava ja vapepa-yhteyshenkilö).
11. Muut esille tulevat asiat.
– Kahdeksikkojen kerho ry:n toiminnan kehittäminen.
– Selkä-Sarvi hanke
12. Kokouksen päättäminen.

Esityslistalle on mahdollista vielä ottaa lisää asioita.

Tervetuloa!