OH8AA Inakarilla

OH8AA:n jäsenet OH8JK, OH8NR, OH8ZZ ja OH8MWD ovat äänessä Inakarilta 1.-5.3.2019. https://dxnews.com/forum/forum/iota/16402-oh8aa-inakari-island