Vuosikokous

Kahdeksikkojen kerho ry:n vuosikokous pidetään 26.2.2019 kerhotiloissa Hiukkavaarassa klo 18. Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset vuosikokokoukseen kuuluvat asiat. Tervetuloa! Terveisin, OH8AA:n hallitus. Klikkaa uutinen auki nähdäksesi kokouksen asialistan.


Esityslista:

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä.
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
10. Valitaan kerhon muut toimihenkilöt (aseman valvoja, QSL-manageri, toistimien valvojat, koulutusvastaava, tiedotusvastaava ja vapepa-yhteyshenkilö).
11. Muut esille tulevat asiat.
– Jäsenaloite: Puheenjohtajan ja sihteerin vapauttaminen kerhon jäsenmaksusta.
12. Kokouksen päättäminen.

73 de
OH8BBO/OH88T, Tiina,
OH8AA sihteeri