Vuosikokous 2018

Kahdeksikkojen kerho ry:n sääntöjen määräinen vuosikokous pidetään tiistaina 6.2.2018 klo 18.00 kerhon tiloissa Hiukkavaarassa.
Klikkaa otsikkoa lukeaksesi lisää.

Kulkuohje tiloihin: http://oh8aa.sral.fi/2017/10/17/kerho-muuttanut/
Esityslista:
 
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä.
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
10. Valitaan kerhon muut toimihenkilöt (aseman valvoja, QSL-manageri, toistimien valvojat, koulutusvastaava, tiedotusvastaava ja vapepa-yhteyshenkilö).
11. Muut esille tulevat asiat.
12. Kokouksen päättäminen.
 
Tervetuloa!