Avustus SRAL:ta

SRAL:n hallitus on kokouksessaan 23.2.2017 päättänyt myöntää 400 euron avustuksen DMR-toistimien hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Liiton hallitukseen kuuluvat OH8AA:n jäsenet OH8BBO ja OH8WM eivät osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. OH8AA kiittää Liittoa!